LUMEN
  • pl
  • en
  • pl
  • en
  • DLA PALACZY

    W budynku Lumen obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Osoby palące mogą korzystać z terenów zewnętrznych.